TRADUCTOR-TRANSLATE-अनुवादक-ПЕРЕВОДЧИК-翻译-

diumenge, 30 de juliol del 2023

INICI

 

L'ECOSOFIA ÉS
L'ECOSOFIA ÉS

ECOLOGIA RADICAL+FILOSOFIA PERENNE+CIÈNCIA HOLÍSTICAL'ECOLOGIA RADICAL
(També anomenada ecologia profunda o ecologia integral)

Afirma que tot afecta a tot. A diferència de l'ecologia tradicional, que se centra en la conservació del medi ambient per raons utilitàries, l'ecologia radical proposa una presa de consciència integral, en profunditat i extensió. Es tracta d'abordar els problemes de manera holística, és a dir, reconeixent que els éssers humans no som superiors, ni estem separats de la resta del món, sinó que formem part del teixit biològic-humà-psicològic-espiritual de la Terra.

L'ecologia radical-integral-profunda, és una visió interdisciplinar que integra coneixements científics i valors ètics. Proposa canvis culturals, socials, polítics, econòmics... a fi d'harmonitzar humans i naturalesa. Única manera d'encarar la creixent emergència global.


LA FILOSOFIA PERENNE

Es fonamenta en el conjunt de veritats i valors més o menys comuns a tots els pobles. A la filosofia-cultura-religió de cadascun. Les quals, malgrat les seves diferències i desviacions, provenen d'una mateixa veritat essencial, inherent a la mateixa naturalesa humana. Malauradament sovint obscurida, retorçada, reprimida, utilitzada per la inconsciència-ignorància-violència... Però que floriria si es donessin les adequades condicions. 

És el sentit de justícia i bondat innata, latent en cada persona i en tota societat.
 Tothom sap distingir el bé del mal.

Tanmateix, es pot observar una major profunditat, autenticitat i coincidència amb la ciència holística, en les tradicions més antigues: xamanisme, taoisme, budisme, hinduisme, les quals han posat gran èmfasi en la comprensió de la naturalesa de la realitat, la consciència i la relació entre l'individu i el Cosmos. Notables són les seves similituds amb els conceptes més actuals de la física quàntica. Mentre que el judaisme, cristianisme, islam, molt posteriors i degradades, s'han caracteritzat per l'obscurantisme i una visió antropocèntrica, terraplanista i heliocèntrica... en la qual el planeta era el centre de l'Univers i els humans els reis de "la creació".


LA CIÈNCIA HOLÍSTICA

A diferència de la reduccionista, que fragmenta la realitat i l'estudia per separat, la ciència holística, fusionant diferents disciplines, considera els fenòmens de manera integral, és a dir global, tenint en compte la interconnexió i la interdependència entre les diferents parts d'un sistema. Contempla les coses i fenòmens en el seu conjunt i complexitat, en la relació entre les parts i el tot. Així es poden apreciar interaccions, particularitats i processos, que no es perceben quan s'estudien per separat els aspectes que conformen el tot. Anàlogament, la medicina holística busca entendre i tractar cada persona com una sola cosa, tenint en compte no cada element del cos o del psiquisme per separat, sinó en el conjunt físic-emocional-mental-espiritual, que conforma cada ésser humà... és la medicina del futur... si futur hi ha.


L'ECOSOFIA


Suma doncs d'aquest tres elements, és una ètica adient i necessària per a curar la humanitat.

És una revolució física-mental-espiritual... que a poc a poc va globalment desplegant.


L'ECOSOFIA


Neix com una resposta, com una medecina per a curar l’egoisme, o egofrènia.

WETIKO

És un terme que prové dels natius americans. Descriu una forma de malaltia, una mena d'esquizofrènia, individual i col·lectiva, que afecta-infecta la humanitat sencera: Wetiko és el virus de l’egoisme imperant, aquest que tan bé coneixem, el que porta als uns contra els altres: dominar, posseir, conquerir, guanyar, explotar... les persones, les coses, la natura sencera.

Només importa l'individu, la família, l'empresa, la nació, el partit polític, l'equip de futbol, la religió... Wetiko és una forma de consciència parcial, fragmentada, distorsionada, que dona lloc a un comportament deshumanitzat: falta d'empatia, separació, banalitat, avarícia, consumisme... És egolatria, psicopatia, massa sovint maldat... Produeix abusos, conflictes, guerres, contaminació... Tot això que ha conduït a la situació crítica actual que amenaça arrasar-ho tot. 

Veure les pestanyes: La Gran Pandèmia i Wetiko.


L'ECOSOFIA 
ÉS L'ANTÍDOT DE WETIKO

Un primer antídot va sorgir de l'ecologia.

 Contra la pol·lució, l'esgotament dels recursos, el canvi climàtic, l’extinció d’espècies...
Salvar la selva, els oceans, les balenes, les abelles...

 L’ecologia és necessària però superficial, perquè no va a l’arrel del problema.

Que és la ignorància, inconsciència, avarícia, orgull, violència...
L’egoisme, l'ànsia de diner i poder que domina la humanitat i és causa de la crisi global. 

L’Ecosofia fa un pas més, considerant el planeta com un tot. 

No únicament en l’aspecte conservacionista, també en el psicològic-cultural-espiritual... Proposa resoldre els problemes, no combatent els símptomes, sinó anant a fons, encarant i modificant les causes. L'Ecosofia s’ocupa de conscienciar, per poder curar i prevenir. Això implica una revolució política, social, cultural, anímica, ètica, científica... que reorienti els objectius de la producció de béns materials i immaterials. Implica un canvi de mentalitat, un salt en l’evolució...

UN CANVI DE PARADIGMA
*


LA MATÈRIA NO ES CREA NI DESTRUEIX

La vida sobre el planeta és reciclatge constant.*

L'ECOSOFIA ÉS CIÈNCIA SÀVIA

Holística, respectuosa, desperta, creativa...

Preconitza una espiritualitat laica, sense creences cegues, ni religions-supersticions absurdes, adoradores de deus inventats a imatge i semblança humana, quan la Terra encara era plana.
 
Es fonamenta en el creixement espiritual i material del planeta.
A través de la solidaritat, el respecte mutu i l'amor per l'entorn, considerat com una unitat inseparable, en tota la seva diversitat d'espècies, ètnies, persones, pobles i cultures.

Proposa canvis mentals, culturals, socials, econòmics...
Per aconseguir la unió i convivència harmònica entre els éssers humans, els altres éssers vius i l'entorn del qual tots participem, som part indestriable... i que en lloc de cuidar estem destruint.

L'Ecosofia preconitza una societat unificada.
Connectada a valors humans, espirituals i universals, on la singularitat s'harmonitza amb la pluralitat; el centre amb la perifèria. Per tal d'anar generant un nou paradigma i poder deixar enrere segles d'obscurantisme: inconsciència, ignorància, explotació, violència, guerra i patiment.

Xarxa de blogs> Govern Global> El Gran Reinici.

*

NECESSITEM

UNA REVOLUCIÓ ECOSÒFICAEL GRAN MISTERI

L'ECOSOFIA ÉS UNA VISIÓ HOLÍSTICA-ESPIRITUAL DEL MÓN

ESPIRITUAL?

L'espiritualitat es presta a diverses, perverses i contradictòries interpretacions. Aquí no l'associem a creences en deus, entitats sobrenaturals, paradisos, inferns, reencarnacions, ni en existència personal després de la mort. Totes aquestes coses entenem que són imaginacions humanes... intents de comprendre el Gran Misteri i de mitigar la temença que suscita morir. 

La veritat és que no sabem ni podem saber... Perquè habitem per un instant en l'espaitemps etern. Som ínfims en l'immens... la Realitat és un Misteri inabastable... la ciència demostra que a cada nova descoberta, tant matèria endins com Cosmos enllà... l'interrogant es fa més gran. 

"NOMÉS SÉ QUE NO SÉ RES"
PLATÓ
Dir això és honrat i veritable, lo altre subterfugis consoladors-controladors.

Aquí emprem el concepte esperit en el sentit de l'aspecte més autèntic...
ample i profund de l'ésser humà... la dimensió interna que connecta amb un significat més gran. No amb deïtats inversemblants, sinó amb la Humanitat, l'Energia Universal, el Cosmos...

... EL GRAN MISTERI

És el simple fet d'existir: la vida i la mort, la matèria, la consciència, la llum, l'espaitemps... L'univers sense fons... pensament, sentiment, emoció, percepció... La incomprensible condició humana, bondat i maldat... la interconnexió entre tots els éssers i totes les coses.... 

Aquest tema, mereixerà potser un espai més gran, de moment aquí es queda.*

L'ECOSOFIA CONTEMPLA EL GRAN MISTERI

L'ètica tradicional antropocèntrica, col·locant l'ésser humà com a centre de tot, ha portat a l'explotació irresponsable dels éssers humans i la natura. La nova ètica ecosòfica, reverteix radicalment aquesta perspectiva errònia, posant els humans en un context holístic. Per ella, l'existència és un tot integrat, no una discontínua acumulació de parts, desconnectades o antagonistes. Per ella, el planeta, amb tot el seu enorme esclat de vida-mort-renaixement i la consciència, humana i altre que l'habita, surant en l’espaitemps immens, sotmès a lleis còsmiques incomprensibles, forma un tot inextricablement unit que discorre entrellaçat. 

La Terra, és una mena d'Entitat Còsmica Inconcebible.

Un Gran Misteri, del qual tot tots i cadascú a cada instant en som part.


O

O

OLA TERRA ÉS UNA ENGRUNA EN L'UNIVERS
Tu un instant sobre la Terra.

TANMATEIX, EN AQUEST ESCENARI HI TENS UN LLOC
UN ESPAI-TEMPS QUE NOMÉS TU POTS OCUPAR

Que existeixis així ho demostra.
Ets consciència singular.

ETS UN MISTERI ENTRE MISTERIS

Ets ínfim en l'Univers i tanmateix el centre d'un gran món.
La vida dura un moment... i tanmateix una relativa eternitat.
Haver sorgit del no-res i existir és un estrany privilegi.

Ets Vida... la Vida et porta.

EL PLANETA SENCER ÉS CASA NOSTRE
És una nau, un jardí, un temple...

I SAGRATS SÓN TOT ÉSSER, TOTA COSA, CADA INSTANT

Copsant, sentint, vivint la sacralitat, esdevens més savi i plenament humà.

Tanmateix, sovint la sacralitat és enfosquida... això forma part del Misteri.

També l'ànsia de llum, harmonia, bellesa, pau...

HI HA MOLTA FOSCOR AL MÓN DELS HUMANS
L'ECOSOFIA PROPOSA IL·LUMINAR LA TEVA PART
SER ECOSOFISTA IMPLICA REFLEXIONAR-MEDITAR-CONTEMPLAR...
Per conèixer-se més a si mateix-a, als altres i al món.

PER PACIFICAR COS-MENT I ELEVAR L'ESPERIT
Per obrir les portes una més ample i profunda percepció, física-mental-espiritual.

*


ECOSOFIA ÉS SUPERACIÓ I MILLORA, PERSONAL I COL·LECTIVA

Cal transcendir Wetiko, el virus de l'egoisme. 
Necessitem passar de l'egoisme a l'altruisme, del mental al supramental.

DE LA INFRAHUMANITAT A LA SUPRAHUMANITAT

*


LA TRANSFORMACIÓ-REVOLUCIÓ ECOSÒFICA 
Consisteix en despertar.
 Personalment i col·lectivament, a nivells de consciència més elevats i profunds.

A VALORAR MÉS EL SER QUE EL TENIR 
Comprenent que no és més ric qui més té, sinó qui menys necessita. 

Es tracta d’aprendre a apreciar la vida per sobre i més enllà de l'intent d'aconseguir per a si un major benestar, basat en el consum desmesurat i l'acumulació de béns materials, reals però sovint superflus i enganyosos, que paguem amb diners aconseguits venent el nostre preciós temps-espai, la nostra única vida que tenim, sovint fent coses que ens desagraden o esclavitzen... o que són nocives per a nosaltres mateixos, els altres i el planeta.

*


ADAPTAR-SE O MORIR

ECOSOFIA O EXTINCIÓ
L’ECOSOFIA

Preconitza la necessitat de dur a terme una renovació profunda.

Un diàleg fonamentat en l'empatia, compassió i col·laboració global entre totes les ètnies i sectors socials de les diferents parts del món. Cal garantir el respecte a la Natura, a cada persona el dret de desplegar els propis potencials i a cada poble, tribu o nació, el dret de continuar existint com a tal, amb la seva llengua, cultura... idiosincràsia particular, en un procés general d'humanització, socialització i globalització racional, desperta, espiritual en el sentit més ampli del terme i profundament respectuosa i amant de tot i de tothom.

Xarxa de blogs> El Gran Reinici > El Govern dels Savis> Coses que sabem.


NECESSITEM SOLIDARITAT

*


LA TERRA NO PERTANY ALS HUMANS

 SOM ELS HUMANS QUE PERTANYEM A LA TERRA

Som fets de terra-aigua-aire-foc... consciència, llum... vida bategant.

Xarxa de blogs> www.terraindia.cat > Perquè Terraíndia?

PENSAMENT, ACCIÓ I REACCIÓ S'EXPANDEIXEN

 ACTUANT LOCAL INCIDEIXES GLOBAL

  **

CUIDA EL LLOC ON VIUS

La natura, el poble, la ciutat, el país... a tu mateix i als altres.
Tracta'ls com voldries ser tractat.

NECESSITEM EMPATIA I SOLIDARITAT 
Llimar l'egoisme, desidentificar-se d'ell, comença en cadascú.


CULTIVAR L'ALTRUISME ÉS BO PER A UN MATEIX, PER A TOTES I TOTS

Cuidant et cuides.EXPANDIM L'ECOSOFIA!

Les imatges d'aquest blog són lliures, les pots copiar i fer circular.


POTS COMPARTIR VIA MAIL O A LES XARXES, AMB ELS BOTONS DE SOTA

INICI

  L'ECOSOFIA ÉS L'ECOSOFIA ÉS ECOLOGIA RADICAL+FILOSOFIA PERENNE+CIÈNCIA HOLÍSTICA L'ECOLOGIA RADICAL (També anomenada ecologia ...